AKADEMİK CHECK UP SİSTEMİ

AKADEMİK CHECK UP SİSTEMİ

Öğrencilerin büyük bölümünde yıllardır alışılagelmiş sıkıntı, eğitim-öğretim sürecinde düzenli ve sistemli ders çalışmamalarıdır. Buna sebep bazen öğrencinin ders çalışma istek ve arzusunun olmaması olurken; bazense istek ve arzuya rağmen neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını bilmemesidir.

İşte bu noktada “Academic Check-up” programı devreye girmektedir. Kademeli olarak, belirli aralıklarla uygulanan sınav ve yöntemlerle öğrencinin eksiklikleri teşhis edilir ve tedavi süreci başlar.

ACADEMİK CHECK-UP PROGRAMININ AŞAMALARI

 

1- TEŞHİS

  • Check -Up Sınavları

Bütün temel derslerden, her ayın ilk haftası, ünite planı dahilinde konu tarama sınavı olarak uygulanır.

  • Analiz Sistemi

Check-up sınavları sonucunda, öğrencinin karnesi Rehberlik Servisi ve sınıf koçu tarafından analiz edilir. Tüm branşlarda %85 ve altında başarı oranı olan konular tespit edilerek öğrenciye cumartesi günleri, analiz etüt programlarıyla tam öğrenme modeli uygulanır.

  • Öğretmen ve Veli Görüşleri

Veli Oryantasyon Programı (VOP) dahilinde okul işleyişi hakkında tam bilgi sahibi olan velilerimiz, bu bağlamda öğrencilerdeki eksikliklerle ilgili sınıf koçu, rehber öğretmen ve ders öğretmenleriyle bilgi alışverişinde bulunur.

 

2- TEDAVİ

  • Ajanda Takip Sistemi

Rutin ders çalışma programları yerine Rehberlik Servisi ve ders öğretmenlerinin değerlendirmeleri sonucunda haftalık olarak öğrencinin ders çalışma ajandasına, belirlenen eksik konular ağırlıkta olmak üzere programlanır.

  • Analiz Etütleri

Check-up sınavları sonucunda öğrencide tespit edilen konu eksikleri cumartesi düzenlenen analiz etütleri ile tamamlanır.

  • Check-up Rehberlik Programı

Rehberlik Servisimiz tarafından uygulanan bu program kapsamında, bireyin kendi eksiklerini keşfetmesine yardımcı olma amacı taşınmaktadır.

  • Uzman Pedagog Uygulamaları

İhtiyaç duyan her öğrenci haftalık periyotlarla, uzman pedagogumuz ile görüşür ve bu süreçte yardım alır.