Akıl Oyunları Kulübümüz

Zeka oyunları eğitiminin genel amacı: Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Programın uygulanmasına ilişkin yapılan bu açıklamalarda:

· Bu dersi farklı sınıf düzeylerinden ( 5, 6, 7 veya 8.) öğrenciler birlikte alabileceği gibi, aynı sınıf düzeyinde farklı yetkinlikte öğrenciler de alabilir.

· Bu derste basamaklı öğretim programı kullanılır. Basamaklı öğretim programı öğrencilere basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta bir öğrenme ortamı sunar.

· Basamaklı öğretim programı üç temel aşamayı içermektedir:

 1. BASAMAK-Başlangıç Düzeyi: Oyunların kurallarını öğrenmeyi, temel bilgi ve becerileri kazanmayı, başlangıç düzeyi oyunları oynamayı ve bulmacaları çözmeyi içerir.

 2. BASAMAK–Orta Düzey: Mantıksal çıkarımlarda bulunmayı, bulmacalarda doğru yerden başlamayı, strateji oyunlarında temel stratejileri uygulamayı, orta düzey oyunları oynamayı ve bulmacaları çözmeyi içerir.

 3. BASAMAK-İleri Düzey: Yaratıcı düşünme, analiz etme, özgün stratejiler ortaya koyma, değerlendirme, genelleme yapma gibi üst düzey bilgi ve becerileri içerir. İleri düzey oyunlar oynama, bulmacaları çözme ve başkalarının deneyimlerinden yararlanma bu basamak içinde yer alır.

Programda yer alan oyun türleri: Akıl yürütme ve işlem oyunları, sözel oyunlar, geometrik-mekanik oyunlar, hafıza oyunları, strateji oyunları ve zekâ sorularıdır. Bu oyun türleri aynı zamanda programın öğrenme alanlarını temsil etmektedir.

Zeka oyunları dersi öğretim programının odağında öğrencilerin problem çözme, iletişim, akıl yürütme, öz düzenleme ve psikomotor becerileri ile duyuşsal özelliklerinin geliştirilmesi vardır. Gerek öğretim programında yer alan amaçlar ve gerekse programın geliştirmeyi hedeflediği beceriler göz önüne alınırsa zeka oyunları dersinin matematik dersi ile benzerlikleri açıktır.

Okulumuzda oynattığımız akıl ve zeka oyunlarımız;

Othello /pentago

Sumo game/ abolone

Hanoi kulesi

Reversi

Mangala

Parsel

Skippty

Katamino

Q’buız

Koridor

Satranç

Equlibro

A-b-c bağlama

Sihirli piramitler gibi oyunlar oynatılmaktadır.