Beden Eğitimi

Beden eğitimi ve sporun insanların fiziksel, mental, ruhsal ve sosyal gelişimlerine çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu nedenledir ki okullarda ilkokul çağlarından başlamak üzere beden eğitimi dersleri okutulmaktadır.

Atatürk İlke ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri beden eğitiminin amaçları arasındadır.

Beden eğitimi ve sporun fiziksel olarak kas kuvveti ve dayanıklılığının artırılması, vücuda esneklik kazandırılması, kalp dolaşım sistemine dayanıklılık kazandırılması, koordinasyon, denge, çabukluk, sürat, güç gibi becerilerin gelişimine faydaları vardır. Kas kuvveti ve dayanıklılığın, esnekliğin artması, motorik özelliklerin gelişimi özgüvenin yüksek olduğu daha dinamik, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturulmasına katkı sağlar. Kalp dolaşım sisteminin dayanıklı hale gelmesi kalp hastalıkları riskini minimize eder ve insanların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu sayede hastalıklardan uzak sağlıklı bir yaşam sürme olanağı elde edileceği gibi erken yaşlanmanın da önüne geçilir. Zira her türlü hastalığın temelinde hareketsizlik, sağlıksız beslenme, yağlanma gibi vücudun temel işleyişini bozan etkenler yatmaktadır. Beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile tüm bunların önüne geçmek mümkündür. Beden eğitimi ve spor faaliyetleri sosyal açıdan insanların birbirleriyle yakın ilişkiler kurmasını sağladığı gibi, zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasına da katkı sağlar. Bu etkinlikler sayesinde bireyin özgüveni gelişeceği için duygularını ifade etme becerisi gelişir, kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılar. Öfke, saldırganlık, utangaçlık gibi duygularında boşalım sağlayarak bunları kontrol etmeyi sağlar. Ayrıca kişiler arası yardımlaşma duygusunun gelişmesi, kurallara uyma ve empati kurabilme alışkanlığı elde edilmesi gibi kazanımları mevcuttur.

Boğaziçi Koleji’nde beden eğitimi dersinin amacı öğrencilerin bütün organ ve sistemleri seviyesine uygun olarak güçlendirebilmek ve geliştirebilmek, sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilmek, ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmektir. Ayrıca öğrencinin görev ve sorumluluk alabilmesini, lidere uyma ve liderlik yapabilmesini, kendine güven duymasını, yerinde ve çabuk karar verebilmesini, dostça oynayabilmesi ve yarışabilmesini, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabul etme, hile ve haksızlık karşısında durabilmeyi sağlamaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘’Türk sosyal bünyesinde spor düzenlemekle vazifeli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor yaptırmazlar. Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi ve terbiyesini sağlamaktır.’