Bilim Fen ve Teknoloji Kulübümüz​

          BİLİM ,TEKNOLOJİ VE FEN KULÜBÜ

Kulübün Amaçları

Öğrencilerde bilimsel düşünme gücünü geliştirerek, bir bilim adamı gibi davranıp günlük hayatta karşılaşılan problemleri etkin bir şekilde çözüme ulaştırma, problem çözme basamaklarını kullanmak kulübümüzün amaçlarındandır.

Bilim, Fen ve Teknoloji kulübü olarak kulüpteki etkinlikleri, Fen Bilimleri dersi ile ilişkilendirerek analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey beceriler kazandırmak, tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışı geliştirmekteyiz.

Öğrencilerin bilime, fene ve teknolojiye olan merakını artırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek. Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek amaçlanmaktadır.

Kulübün İlkeleri

Okul öğrencileri öğretim yılı başında sınıf öğretmenlerince ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda bir sosyal kulüplere seçilir.

Seçilen öğrenciler tüm kulüp çalışmalarına katılmakla yükümlüdürler.

Kulübün çalışmalarında öğrencilerin kişisel yetenekleri, ilgi ve istekleri, çevrenin olanakları, koşulları göz önünde bulundurulur.

Her öğrenci için kulüp öğretmenleri tarafından her kulüp saati yapılan çalışmalar fotoğraflanır, çalışmalar kaydedilir.

Devamsız öğrenciler zamanında kulüp rehber öğretmenlerince ilgili müdür yardımcısına bildirilir.

Sosyal kulüplere ait dosya, rapor ve diğer evraklar öğretim yılı sonunda okul müdürlüğüne teslim edilir.

Sosyal kulüp çalışmalarında okul rehberlik servisi ve kollar arası yardımlaşma ve işbirliğine dikkat edilir.