Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz çağında; bilgiye erişim, kapsam ve üretim niteliklerinin de hızla değiştiği görülmektedir. Çünkü toplumların düşünce üreten ve yaratan, bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bu değişimlerin sonucunda günümüz bireylerinden beklenen, ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları, onu etkili olarak kullanma becerisine sahip olmalarıdır. Boğaziçi Kolejinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin amacı, öğrencilere algoritmik ve hesaplamalı düşünme becerisini kazandırmak, çevrelerini ve dünyayı anlamalarını kolaylaştırmaktır. Kodlama ya da programlama çalışmalarının matematik ve fen bilimleri ile çok sıkı bağları vardır. Genel olarak bu bilim dallarında ortaya çıkan gerçek yaşam problemleri bilgisayar programları aracılığı ile canlandırılarak gerçeğe en yakın çözümler aranır.  Öğrenciler de benzer biçimde dijital sistemlerin çalışma mantığı ve makine ile insan arasındaki ortak dili öğrenerek bilgi ve hesaplamayı bir araya getirmeyi öğreneceklerdir. Öğrendikleri kodlar aracılığı ile dijital dünyanın renkli kısmının arkasındaki matematik, mantık ve algoritma örüntüsünü benimseyeceklerdir.

Boğaziçi Kolejinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Öğrenciler bu eğitimler aracılığı ile bilgisayar bilimlerinin temelini kavrayıp, soyutlama ve hayal gücünü genişleterek, mantık, algoritma ve veri tanımlarını gerçek hayat problemlerini çözerken de kullanabilecektir.

Öğrenciler problemleri hesaplamalı terimler ile ifade edebilecek, algoritmalar kurabilecek ve uzun hesaplamalar ve zaman gerektiren işlemleri bilgisayarlar aracılığı ile yapabilecektir.

Öğrenciler bilgi teknolojilerini daha bilinçli kullanmayı öğrenirken kullandıkları cihazları kendi çözümlerine uygun olarak programlamayı öğreneceklerdir.

Öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojilerinin artık yaratıcı birer kullanıcısı olmanın yanında sorumluluk sahibi, yetkin, kendine güvenen bireyler olarak eğitimlerine devam edeceklerdir.