Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin genel amacı eğitimin, yaşamın tüm ögeleriyle uyumlu bir şekilde hayatını devam ettirmeyi öğrencilerimize öğretip huzurlu ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Eğitimimizin vazifesi, değişen kültür şartlarına göre daima yeni intibaklar sağlayacak gençleri değil, fakat değişmelere müsbet bir yön verme gücünde olan gençler yetiştirmektir.

Okulumuzun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminin genel amacı: Temel ve ortaöğretimde öğrenciye, Türk Milli Eğitim Politikası doğrultusunda genel amaçlarına, ilkelerine ve Atatürk’ün laiklik ilkesine uygun, din, İslam dini ve ahlak bilgisi ile ilgili yeterli temel bilgileri kazandırmak; böylece Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin, insan sevgisinin, dini ve ahlaki yönden geliştirilmesini sağlamak, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmektir.

Okul toplumdan ve onun değerlerinden bağımsız, toplumsal gerçekliklerden farklı bir eğitim gerçekleştiremez. Eğitim-öğretimde toplumumuzda hâkim olan İslam dini ve ahlakı hakkında gerekli davranışları kazandırmak, hayatın bazı boyutlarının dini açıdan nasıl yorumlandığına dair bilgiler vermek okulumuzun görevleri arasındadır. 

Derste Kullandığımız Yöntemler: Konu ile ilgili çeşitli etkinlikler, oyunlar, geziler, video gösterimi ile öğrenmeyi en üst düzeyde sağlamaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarının yanında soru bankaları, yaprak testler, konu anlatımlı yardımcı kaynaklar kullanmaktayız. Ayrıca öğrenmeyi kalıcı hale getirebilmek için her ay deneme sınavı, her konu bitiminde ise konu tarama testi yapmaktayız. Akbim sistemi ile ödev kontrollerini veli ile işbirliği içerisinde takip etmekteyiz.