EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ

EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ

  • Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar öğrencilerimizin eğitim hizmeti aldıkları ortaokulumuzda öğrenme öğretme süreçlerinde çoklu zekâ kuramı ve öğrenme stilleri uygulamaları ile zenginleştirilmiş doğrudan öğretim yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem aracılığıyla öğrencilerimizin çeşitli zekâ alanları uyarılmakta, bireysel öğrenme stilleri dikkate alınmakta, rehberli ve bağımsız uygulamalar ile de öğrencilerimiz öğrenme sürecine daha etkin bir şekilde dâhil olmaktadır. Ortaokulumuzda öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılan yöntemimiz, öğrencilerimizin akademik alanda elde ettikleri başarılarda olumlu bir etkiye sahiptir. Hafta içi ve hafta sonlarında işe koştuğumuz Boğaziçi Akademik Destek Programı ile de öğrencilerimiz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş adı verilen merkezi sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmaktadırlar.