Halk Oyunları Kulübümüz

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

Uzman çalıştırıcı denetiminde faaliyetini sürdüren halk oyunları kulübünde oluşturulan ekipler, yıl içindeki bazı programlarda ve yılsonu etkinliklerinde görev alır.

Kulüp Katılım Kriterleri; halk oyunlarına ilgi duymak ve halk oyunlarını sevmek

Kulüp Kuralları; kurallara uymak, öğretmenin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek, verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak

Kulübümüzün amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirmek, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanım kazanmaya yardımcı olmak; milli oyunlara ilgi duymaları ve öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, okulumuzda çeşitli sınıflardan bir araya gelip birlik ve beraberlik içinde bir etkinlik düzenlemek, öğrencilerin kültürümüzü tanımalarını sağlamak, geçmişten günümüze halk kültürümüzü yöresel müzik ve kıyafetlerimizle yaşatmamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza olanak sağlamaktır.