İngilizce Çeviri Kulübümüz

İngilizce çeviri kulübünde öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini geliştirebilmeleri ve öğrendiklerini etkin olarak kullanabilmeleri hedeflenmektedir.