LANGUAGE WORLD

Boğaziçi Kolejleri’nde 5.sınıfta İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmaktadır. Bu programda;

  • Öğrenciler haftada 15 saaat İngilizce eğitimi alırlar.
  • Uluslararası sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından ders verilir.
  • Okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin geliştirildiği, İngilizce laboratuvar dersleriyle destekli dersler verilir.
  • Uluslararası düzenlenen ESOL sınavlarına öğrenciler hazırlanmaktadır.
  • Öğrencilerin ulusal sınavlarda İngilizce müfredatını takip etmeleri ve tam başarı sağlamaları için MEB ENGLİSH Programı uygulanır.
  • İngilizce eğitiminde (ECLECTİC APPROACH) uygulanmaktadır. Bu metodla amacımız; İngilizceyi her öğrencinin farklı öğrenme seviyesi ve yeteneklerine uygun bir şekilde öğretmek olacaktır.