Matematik

Bilimdeki ilerlemeler ile günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Matematik, bilimde olduğu kadar günlük yaşamamızdaki problemlerin çözülmesinde kullandığımız önemli araçlardan biridir. Matematik bir soyutlama bilimidir ve matematik kavramları soyutlama sonucu elde edilmektedir. Matematiğin üç özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri matematiğin bir sistem olduğu, diğeri yapılardan ve bağıntılardan (ilişkilerden) meydana getirildiği ve üçüncüsü de bu yapıların ardışık soyutlamalar ve genellemeler süreciyle oluşturulduğudur. Okulumuz da 5. sınıftan 8. sınıfa kadar yoğunlaştırılmış bireysel etütlendirme sistemimizle öğrencilerimizin eksik olduğu konular tespit edilip birebir takip sistemi ile öğrencilerimize konuları pekiştirme imkanı sunulmaktadır. Okulumuzda kullanmakta olduğumuz kaynaklar:

Meb kaynaklarımız
Çalışma fasikülleri
Soru bankaları
Yaprak test
Check-up sınavı

Check-up sınavı ile öğrencilerimizin sınav takibi yapılarak  ünite sonunda yapmış olduğu sınav sonucuna göre ödevlendirme ve etüt takip sistemi ile öğrenciler sürece dahil edilir. Ayrıca her hafta sonu yapılan deneme sınavında öğrencilerimizin haftalık konu tekrarlarının takibi yapılmaktadır.

Matematik dersi, çocukta analitik düşünme becerilerini arttırma, kendini en iyi şekilde ifade edebilme ve diğer derslerle olan yakın ilişkileri nedeniyle çok yönlü bir derstir. Özellikle son yıllarda değişen soru tipleriyle birlikte, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme kabiliyeti önem arz ettiğinden öğrencilere kitap okuma bilinci de kazandırılır.

Okulumuzda öncelikle her öğrencinin bireysel farklılıkları gözetilerek her sınıf seviyesine ve öğrenci seviyelerine uygun olarak sorumluluk ve ödev bilinci kazandırılır. Örneğin; 5. sınıflarda 5 yayın, 6. sınıflarda 6 yayın, 7. sınıflarda 7 yayın ve 8. sınıflarda ise minimum 8 yayın çözdürülüp takibi yapılmaktadır.

Boğaziçi Kolejinde analitik yorumlama ve düşünme becerileri en üst seviyede tutularak M. Kemal Atatürk’ ün bizlere armağan etmiş olduğu geleceğe en iyi genç nesilleri her yönüyle yetiştirmek ve eğitmek temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.