MAYA EDUCATION

MAYA EDUCATION

  • Bu program ile eğitimin üç ayağı olan öğrenci-öğretmen(okul-veli) ilişkilerini sağlam bir temele oturtmak amaçlanmaktadır.
  • Maya Education kapsamında düzenli olarak öğrenci-öğremen-veli buluşmaları yapılmaktadır.
  • Maya Education çalışmaları çerçevesinde, eğitim-öğretim dönemi başlamadan öğrenci-öğretmen-veli’ye yönelik oryantasyon programları uygulanmaktadır.

VOP (VELİ ORYANTASYON PROGRAMI)

  • VOP sayesinde velilerimizin okulumuzun fiziki şartlarına, eğitim kadromuza ve eğitim uygulamalarımıza aşina olmaları ve kendilerine düşen sorumlulukların farkında olmaları amaçlanmaktadır.
  • VOP kapsamında bireysel veli eğitimleri ve toplantıları yapılmaktadır.
  • Bu program kapsamında düzenlenen bireysel veli toplantıları randevu sistemi ile organize edilip her öğrenci ve veliye özel zamanlar ayrılmaktadır.