Müzik

Müzik, öncelikle okul ve okul öncesi dönemde çocuğa şarkı ve tekerlemeler yolu ile dil gelişimine katkı sağlar. Bunun yanında müzikal etkinlikler de çocuğun yaratıcılığına yaratıcılık katar. Araştırmaların sonucunda çocuğa dinletilmesi gereken müzikler genel olarak klasik müzik ve çocuk şarkıları olmalıdır. Çocuğun kelime dağarcığını olumsuz etkileyecek müziklerden kaçınılmalıdır.

Hayatında müzik ve müzik eğitimi olan çocuğun matematik ve dil alanında daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Müzik aleti çalmak, düzenli olarak bu konuda çalışıyor olmak çocuğun hafızasını güçlendirir ve çalışma disiplinini pekiştirir. Müzik aleti çalmak sadece beyni uyarmakla kalmaz, çocuğun stres düzeyini de düşürür. Stres seviyesi ise kaygı oranını düşürür ve sınavlara olumlu etkide bulunur. Özellikle grup ile yapılan eğitimler, çocuğun sosyalleşmesini sağladığı gibi sesi kullanmayı, uyum sağlamayı, denetlemeyi, grup içinde sesini kullanmasını öğretir. Disiplin, adaptasyon, rahatlama, özgüven, sorumluluk duygusu gibi kişisel özellikleri geliştirir.

Çocuklarımızın bu dönemde hızlı soru çözebilme ve adaptasyonu sağlaması adına konsantrasyon becerilerini destekler, müzik beynin birden fazla alanını aktive ettiğinden dikkat süreleri ve dikkat becerileri artar. Bu çocukların uyaranları ayırt edebilme de diğer çocuklara göre daha başarılı oldukları araştırılmıştır. 

Çocuğu müzikle tanıştırmak için öncelikle belirli program içinde hareket edilmelidir. Evde zaman zaman televizyon yerine müzik dinleme saatleri, konserlere çocuğu da götürmek, uyumadan önce klasik müzik dinletmek rahat uyumasını sağlayacağı gibi müziğe ilgisini de artıracaktır. Ayrıca bunları yaparken çocuğun müziğe yatkınlığı, müzik kulağının olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bunun için anne baba çocuğa model olmalı, ilgisi doğrultusunda yönlendirmeli ve ilgi duyduğu müzik aletini çalması konusunda cesaretlendirmelidir.