PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan rehberlik servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;
Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,
Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanımasını, farkında olmasını ve en üst düzeyde geliştirmesini,
Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Okulumuzda bulunan rehberlik ve psikolojik danışma servisine ihtiyaç duyduğunuz her konuda başvurabilirsiniz. Bu konuların bazıları;

◦ Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşma gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
◦ Günlük hayatta karşılaştığınız problemlerle baş etmek için ihtiyaç duyulan becerileri kazanmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız,
◦ LGS ve diğer sınavlar hakkında bilgi almak istiyorsanız,
◦ Ders çalışma alışkanlıklarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız,
◦ Başarısızlık nedenlerinizi anlamak istiyorsanız,
◦ Çekingenim, biraz daha girişken olmak istiyorum diyorsanız,
◦ Toplum karşısında konuşmaktan çekiniyorsanız,
◦ Moraliniz bozuk, aklınız karışık ve bu nedenle biriyle konuşmak istiyorsanız,
◦ Sınav kaygısı yaşıyorsanız,
◦ Okula ve ortama uygum sağlamakta zorluk yaşıyorsanız,
◦ Arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyorsanız,
◦ Kendinize uygun bir arkadaş bulamıyorsanız,
◦ Aile içinde problem yaşıyor ve bu konuda biriyle konuşmak istiyorsanız,
◦ Hedef belirlemede ve meslek seçiminde destek istiyorsanız,
◦ Karar vermede zorluk yaşıyor ve karar verme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,
◦ Zamanı etkili şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız,
◦ Özgüveninizi geliştirmek istiyorsanız,
◦ Problem çözme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,
◦ Öfkeli ve öfkenizi yönetme becerisini geliştirmek istiyorsanız,
◦ Başkasıyla paylaşamadığınız sorunlarınız varsa,
◦ Kendinizi geliştirmek, gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğunuz konularda, ihtiyaç duyduğunuz anda görüşmek için rehberlik servisine başvurabilirsiniz.