SINAV KAYGISINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

KAYGI: Kaynağı belli olmayan ve uzun süren bir huzursuzluk halidir. Başka bir ifadeyle Kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık halidir.

SINAV KAYGISI: Öğrencinin sınav öncesinde ya da sınav sırasında deneyimlediği zihinsel, duygusal, fiziksel bir takım belirtileri içeren durumdur. Dünyada sınav kaygısıyla ilgili araştırmaların geçmişi yaklaşık 45 yıl geriye gitmektedir. Ülkemizde ise bu konulardaki araştırmalar 70’li yıllarda başlamıştır.

Baltaş ve arkadaşlarının 1986 yılında yaptığı bir araştırmada Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin kaygı düzeylerinin genel cerrahi bölümünde ameliyat olmayı bekleyen hastaların kaygı düzeyleriyle karşılaştırıldığında sınava hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha fazla olduğu saptanmıştır.

SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ NELERDİR: Huzursuzluk, endişe, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, titreme, ağız kuruluğu, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve değersiz görme, ders çalışmayı erteleme ve bırakma, sınavı yarım bırakma veya sınava girmeme sık görülen belirtilerdir.

Sınav kaygısı neyle ilişkilidir: Sınav kavramı günümüzdeki anlamıyla insanlık tarihinde olmayan bir kavramdır. İnsanlık tarihinde günümüzdeki kadar sınav ve sınanma yoktu. Ancak insanların alarm sistemi bu yeni kavramla karşılaşınca yine aynı tepkilerini vermektedir. sonuç ise anksiyetedir.

Ancak sınava giren her öğrencide aynı düzeyde kaygı yaşanmamaktadır. Bu durum ise kişinin sınava yüklediği anlamlar, sınava dair zihinde oluşturduğu imajlar, sınav sonrası duruma ilişkin atıfları ve sınav sonrası elde edeceği kazanımlara verdiği önem ve anlam gibi etkenlerle belirlenmektedir.

SINAV KAYGISI NEDEN OLUŞUR:

1)Yaşam Tarzı: Sınava başlamak için çok geç kalma konuların zamanında yetiştirilmemesi ve zamanında tekrar edilmemesi kaygıyı yükseltir. İyi bir uyku düzeninin olmaması okulda ve gün içinde uyuyakalma, ödevlere ve testlere odaklanma sorununa sebep olabilir. Uykunun yanında düzenli ve iyi bir beslenme alışkanlığının olmaması da öğrencinin dersi algılamasını olumsuz yönde etkiler bu da bilgi eksikliğine ve sonuçta kaygıya sebep olur.

2)Hatalı Ders Çalışma Alışkanlığı: Öğrencinin plansız bir şekilde ders çalışması, konuların birikmesine ve motivasyonun düşmesine sebep olabilir. Üzerinde baskı hisseden kişinin kaygısı artar.

3)Ailenin Tutumu: Ebeveynler zaman zaman çocuklarından gerçekçi olmayan beklentiler içine girebilmekte ve bunu çocuğa yansıtmaktadır. Çocuklarını başkalarının çocuklarıyla kıyaslamaktadır. Bu ve buna benzer tutumlar sınav kaygısını arttıran faktörlerdendir.

4)Gerçekçi Olmayan Düşünceler: Gerçekçi olmayan düşünce biçimlerine sahip olmanın kaygının oluşmasında en önemli etken olduğu belirtilmektedir. Kişinin kaygıya eğilimli kişilik yapısı(mükemmeliyetçi, rekabetçi) sınava da yansır ve kaygı düzeyi yüksek olur.

Sınav kaygısının oluşmasında etkisi olan olumsuz otomatik düşünceler nelerdir?Sınava hazır değilim, “Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanacağım ki Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var? Bu bilgiler gelecekte benim işime yaramaz Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki Ben zaten bu konuları anlamıyorum biliyorum, bu sınavda başarılı olamayacağım sınav kötü geçecek Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanayım? Sıklıkla gözlenen olumsuz otomatik düşüncelerdir.

Alternatif düşünceler nelerdir?

Yapmam gereken nedir? Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim? Olabilecek en kötü şey ne Dünyanın sonu değil, telafisi var Bunda başarısız olmam her zaman olacağım anlamına gelmez Yeterli zamanımın olmadığı doğru ancak olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim? Tüm kaynakları çalışamasam bile önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım. Başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım. Başarısız olmam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez. Daha fazla çalışmam gerektiği anlamına gelir zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde kaygıyla başa çıkmak için geliştirilebilecek alternatif düşüncelerdir.

SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETME YOLLARI NELERDİR?

Sağlıklı beslenme. Düzenli uyku uyumak ve iyice dinlenmek

Başarılı olacağına inanacak olumlu pozitif duygular geliştirme

Gevşeme egzersizleri, doğru nefes alış veriş teknikleri geliştirmek

Stres ve Kaygıyı motivasyonu arttırıcı yönde kullanmak

Sınavla ilgili hazırlıkları tamamlamış olmak

Sınavın bir son olmadığını başarı şansının her zaman var olabileceğini düşünmek

Ebeveynler yeterli düzeyde onay ve takdir ederek öğrencinin güven duygusu artırılmalıdır.

SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETMEDE KİMLERDEN YARDIM ALABİLİRİZ

Aile ve yakın arkadaşlar: Bu kişiler bize gerekli ilgi ve şefkati gösterirler. Sorun olduğunda başvurabileceğimiz uzman kişiler: Bu konuda size yardımcı olacak uzmanlaşmış kişilerdir. Psikolog ve Rehber öğretmenler.

Öğrenciler, okul yönetimi ve Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Merkezi’nin ortak çalışması ile LGS sistemi ile ilgili bilgilendirilmektedirler.
Sistem ve sınav kaygısı ile ilgili bilgilendirme, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Merkezi’nin uyguladığı ‘Sınav Kaygısı Ölçeği’, ’Sınav Kaygısı İle Baş edebilme Programı’, ‘Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği’, ‘Verimli Ders Çalışma Ve Zaman Yönetimi Programı’, ‘Amaç Belirleme Ve Motivasyon Ve Mesleki Rehberlik Ve Kariyer Planlama Programı’ öğrencilerin bireysel farklılıklarını arttırırken ,kaygı, sınav kaygısı nedenleri ve kaygını kontrolü ile ilgili bilgilendirilmelerini ve baş etme becerisini geliştirmelerini sağlamaktadır.