Sosyal Bilgiler


Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Amacı

Öncelikli amacımız; 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkelerini ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Ayrıca Hızla küreselleşen dünyamızda, hangi mesleki alan seçilirse seçilsin, Sosyal Bilimler, değişmenin bilimi olarak öğrencilerin toplum değişimi ve gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar. Bilgi toplumuna ulaşmadaki en önemli unsurun Sosyal Bilimler olduğuna inanıyoruz.

Boğaziçi Kolejinde Sosyal Bilgiler

Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan müfredat kapsamını destekleyen yayınlar ve ders slaytları, belgeseller, İnternet aracılığı ile yapılan sanal müze gezileri ile konular görselleştirilmekte ve bilgilerin kalıcılığı sağlanmaktadır.

İnsan ve toplum hayatında var olan değişim ve gelişimin sürekliliğini fark ederek buna uyum sağlayan, değişime açık bireyler olarak yetişmeleri diğer önemli hedeflerimizdir.

Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde yaparak ve yaşayarak sağlıklı düşünme ortamına ulaşabilmesi için derslerimizde drama tekniği kullanılmaktadır.

Öğrencilerimize hayat boyu kullanabilecekleri yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimizin kültürel mirasa sahip çıkmaları ve kültürel mirası tanımaları için müze eğitimi çalışmaları yapılmakta, tarihi ve doğal yerlere geziler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin doğal kaynakların sınırlı olduğunu fark etmelerini sağlamak ve onlarda çevre duyarlılığını geliştirmek adına çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerin demokrasi bilincine sahip olması ve bunu hayatında etkin hale getirebilmesi adına okul temsilcisi seçimlerinde etkin rol oynamaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerin sınıf ve okul ortamında toplumsal yaşam kurallarına uymanın önemi; haklarının  ve sorumluluklarının bilincinde olmaları; toplumda farkındalık yaratmalarını sağlamak için sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.