Suların Kontrolü: İçme ve kullanma sularından belirli periyotlarla mikrobiyolojik numune alınmaktadır.