TERCİH DÖNEMİ

Öğrencilerin ve velilerin endişesiz bir tercih dönemi geçirebilmeleri için Okul Yönetimi, Öğretmenler ve PDR Uzmanlarının öğrencileri çok iyi tanımalarının verdiği rahatlık, doğruluk ve gerçeklikle yapılandırılmış bir tercih süreci yaşanmaktadır.