Görsel SanatlarSanat, insani özelliklerin geliştirilmesinde ve erdemli bireylerin yetiştirilmesinde en temel etkinlik alanlarından biridir. Boğaziçi Kolejinde Görsel Sanatlar dersinde çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği sağlamak, okul ve okul sonrası yaşantılarını olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak amaçlanmaktadır. Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmektir. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır.

    Görsel Sanatlar eğitiminin temelinde, öğrenciyi gözle düşünmeye alıştırmak, doğaya, olaylara ve yaşama bilinçle bakmayı öğretmek vardır. Özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere kendini ifade etme ve iletişim kurma imkanı kazandırır. Kısaca Görsel Sanatlar dersimizde öğreniyor, uyguluyor, öğretiyor, düşünüyor ve sorguluyoruz. Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak Görsel Sanatlar dersimizde herkesi sanatçı yapmak için değil, çağdaş dünyanın bir gereği olarak herkesi sanattan bir parça anlayabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

    Öğrencilerimizin resim yapmak için çok iyi bir gözlemci olmalarını, ayrıca sabırlı ve araştırmacı kimlik kazanmalarını sağlamaktayız. Başarılı olmak için titiz ve özenli çalışmaları gereken eğitimi vermekteyiz.

    Sanat daha yaşanılabilir, barış içinde, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve insanca bir dünya kurmada en büyük etkenlerden biridir. Bu nedenle toplumların gelişmesinde öğrenciye verilen görsel sanat eğitimi, geleceğe ışık tutmakta ve sanata bakış açısını geliştirmektedir.